דילוג לתוכן העמוד

עודכן לאחרונה: דצמבר , 2019

מוזיאון תל אביב לאמנות ("המוזיאון“), הוא חברה לתועלת הציבור, הרשומה במדינת ישראל ומספרה 520002320.

המוזיאון ממוקם בשדרות שאול המלך 27, תל אביב־יפו.

המוזיאון הינו הבעלים של פלטפורמות לרשת האינטרנט ולמכשירים ניידים (להלן "האתר ו/או האפליקציה“) אשר מטרתם לספק למשתמשים ולמבקרים בהם, מידע עדכני לגבי אירועים ותערוכות המתקיימות או אשר יתקיימו בו וכן לשמש ככלי עזר למבקרי המוזיאון לעריכת סיורים מודרכים בתערוכות והאירועים המתנהלים בו, לאפשר למבקרים בעלי מוגבלויות לחוות אמנות באמצעות אמצעי קול ותמונה, למכור מוצרים בחנות המקוונת וכרטיסים לאירועים ותערוכות ובאופן כללי לספק תכנים בנושאי אמנות ומידע כללי על פעילות המוזיאון והשירותים המוצעים על ידו לקבל המבקרים והמשתמשים באתר ו/או באפליקציה ("השירותים“).

כדי לאפשר למוזיאון לספק לך ("אתה“, "המשתמש“) את השירותים, המוזיאון עשוי לאחסן ו/או לעבד מידע אישי של המשתמש, הנדרש לו לשם כך.

מסמך זה הנוגע למדיניות הפרטיות של המוזיאון מפרט את סוג המידע האישי שנאסף במסגרת קבלת השירותים או חלק מהם על ידי המשתמש, אופן עיבודו ושמירתו.

"מידע אישי“ — כל מידע העשוי לזהות אדם מסוים, באופן ישיר או עקיף, כחלק מאזכור כולל או באופן הנוגע לסממנים מזהים של אדם ספציפי כגון מספרי תעודת זהות או דרכון, נתונים פיננסיים, מידע רפואי, מידע על מיקום וכן כל מידע אחר אשר עשוי להיות מוגדר על פי דין כמידע אישי.

השימוש בשירותים מותנה באישור מלא של תנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה מסמך מדיניות פרטיות זה, הינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והוא יחול על כל משתמש בעת ​​השימוש בשירותים.

המוזיאון מספק את השירותים, העשויים להסתמך, בין היתר, גם על שירותי ענן, באמצעות ספקים, שהם צדדים שלישיים (להלן "צדדים שלישיים“). רשימה של אותם צדדים השלישיים המשמשים את המוזיאון על מנת לספק את השירותים ניתן למצוא מטה. בקבלת התנאים, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך, שכל אחד ממסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מאותם צדדים השלישיים, נבדק על ידי המוזיאון ונמצא תואם למדיניות הפרטיות של המוזיאון.

כדי לאפשר למשתמש לקבל את השירותים, או חלק מהרכיבים הכלולים בהם, יתכן והמשתמש יתבקש ליצור חשבון משתמש מאומת, שיאפשר לו קבלת השירותים, או חלק מהם. מידע לגבי כל שירות הדורש חשבון משתמש מאומת, ניתן למצוא ולעיין בו בחלק הרלוואנטי, ובכפוף לקבלת תנאי השימוש לגבי אותו שירות, ניתן יהיה להירשם לאותו השירות.

לא כל השירותים הניתנים על ידי המוזיאון באמצעות האתר ו/או האפליקציה דורשים הרשמה של המשתמש והקמת חשבון מאומת. המשתמש יידרש לספק מידע אישי רק עבור רכיב של שירות אשר לא ניתן לספקו ללא אותו מידע האישי של המשתמש. רכיבי שירות כאלה, עשויים לכלול בין היתר, שירות תשלומים לרכישת כרטיסים לאירועים, שירות רישום למידעון (ניוזלטר) המופץ על ידי המוזיאון וכל רכיב שירות זמין אחר, או כזה העשוי להיות זמין מעת לעת.

כל רכיב של שירות המסופק במסגרת השירותים המוצעים על ידי המוזיאון, אשר יחייב אותך למסור מידע אישי כדי להשתמש באותו שירות או חלק ממנו, יחייב אותך המשתמש לאשר ולקבל את התנאים בטרם השימוש באותו שירות או רכיב שירות.

כשמשתמשים בשירותים יתכן והמשתמש יתבקש לספק מידע, אשר מוגדר ו/או יוגדר כמידע אישי ו/או מידע אישי רגיש ודיני הגנת הפרטיות יחולו על מידע אישי, אשר יאוחסן /או יעובד במהלך השימוש בשירותים.

מידע אישי עשוי להיות מאוחסן ומתועד על גבי קבצי וידאו/אודיו, תמונות, נתוני מיקום, מידע רפואי, נתונים פיננסיים וכל מידע אחר אשר יידרש לצורך אספקת השירותים ו/או חלק מהם.

מסמך מדיניות פרטיות זה, מתייחס למידע שנאסף על ידי המוזיאון והשירותים המוענקים למשתמש במסגרת האתר ו/או האפליקציה. מסמך זה לא חל על תוכן אשר נוצר או הועלה על ידי המשתמש במסגרת קבלת השירותים.

מידע אישי שנאסף

1. מידע העשוי להיאסף ממבקרים באתר ו/או באפליקציה:
א. כתובת IP ומידע על הדפדפן
ב. מידע על מכשיר המשתמש ממנו נעשה השימוש באתר ו/או באפליקציה

2. ממשתמשים רשומים בעל חשבון משתמש מאומת לצורך קבלת השירותים, אנו עשויים לאסוף גם:
א. את כל המידע שנאסף מהמבקרים בסעיף 1
ב. שם מלא
ג. כתובת בית / משרד
ד. כתובת דואר אלקטרוני
ה. מספר טלפון
ו. שם משתמש וסיסמא.
ז. תוכן שנוצר על ידי משתמשים, ככל וידרש
ח. כל מידע אישי העשוי להיות או שיהיה רלוונטי למטרות שהמידע האישי לגביו.

3. הסיבות לאיסוף המידע האישי של המשתמש:
א. לצורך שימוש בשירותים, או חלק מהם, נדרש המידע אישי על מנת לאפשר את זיהוי המשתמש, היסטוריית השימוש של המשתמש באתר ו/או באפליקציה, העדפות המשתמש וכן בכדי להקים עבור המשתמש חשבון משתמש מאומת ותקף.
ב. לצורך חווית משתמש בפלטפורמות האינטראקטיביות והשירותים המוצעים שם.
ג. לאפשר למשתמש את מלוא השירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה וכן להציע במקרים מסוימים תמיכה.
ד. לאפשר למוזיאון לפנות למשתמש בהצעות שיווקיות, הזמנות לאירועים, לספק חשבוניות על פי החוק, לשלוח טפסים, לבקש לקבל משוב באמצעות סקרים, להפיץ עלוני מידע, להציע סיורים מודרכים וכן לצורך קבלת התראות ועדכונים.

שמירת מידע אישי

4. המוזיאון אינו שומר מידע אישי, מעבר לנדרש לצורך אספקת השירותים למשתמש. תקופות שמירת המידע האישי עשויות להשתנות, בהתאם למטרות אשר להן המידע האישי התבקש מלכתחילה.

מדיניות עיבוד המידע

ראה מטה: נספח מדיניות עיבוד המידע

5. המוזיאון מקפיד לעמוד בתנאים הנדרשים על פי דין בנוגע לשמירה על פרטיות המשתמש הנמצא בישראל, והוא יעבד את המידע האישי שייאסף בקשר לאותו משתמש, בהתאם למדיניות עיבוד המידע שלו כפי שהיא מפורסמת באתר ו/או באפליקציה. המוזיאון רשאי לשנות את מדיניות עיבוד המידע שלו מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת.

נמענים

6. המוזיאון רשאי לשתף במידע האישי של המשתמש, את השותפים העסקיים שלו לצורך קידום ושיווק של שירותים המוצעים למשתמש, או אשר יוצעו למשתמש, על סמך פרופיל חשבון המשתמש.

שימוש בקבצי עוגיות (Cookies) ותגיות פיקסל (Pixel-Tags)

7. אתר זה עושה שימוש בקבצי "עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות איסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש בו, התאמת האתר להעדפות המשתמש, ניתוח המוצר ו/או השירות המתאימים לו, פרסומות מותאמות, הקלה על השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע. ניתן למנוע שימוש בקבצי עוגיות באמצעות הגדרת הדפדפן.

8. קבצי עוגיות הם קבצי טקסט הנשמרים על גבי מכשיר המשתמש ומשמשים לתיעוד ושמירה של נתונים. נתונים אלה עשויים לכלול, בין היתר, מידע או מידע אישי, הנועד לספק נתוני שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או לגבי השירותים. קבצים אלו עשויים להישאר מותקנים במכשיר המשתמש לאחר התנתקותו מהשירותים וזאת על מנת שיופעלו בכניסות הבאות של המשתמש לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לצורך קבלת השירותים. תגיות פיקסל משמשות לניטור הרגלי השימוש של המשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או לצורך אישורי קבלה על הדיוור המופץ על ידי המוזיאון. תגיות פיקסל אינן נשמרות על מכשיר המשתמש.

אבטחת מידע

9. המוזיאון מתחייב לשמור ולהגן על המידע האישי של המשתמש, שאותו משתמש מסר והסכים כי המוזיאון ישמור את המידע ויעבד אותו למטרות השימוש באתר ו/או באפליקציה.

שירותי צד שלישי

10. לצורך ביצוע השירותים, המוזיאון משתמש בשירותים ובפלטפורמות של צדדים שלישיים. רשימה מעודכנת של פלטפורמות ושירותים של צדדים שלישיים ("קבלני משנה“), מצורפת למסמך מדיניות עיבוד המידע ובאחריות המשתמש לוודא כי קבלני משנה כהגדרתם לעיל, מעבדים מידע אישי של המשתמש באופן שאינו מפר את זכויות נושאי המידע בכלל ו/או המשתמש בפרט.

11. המוזיאון רשאי להחליף או לבטל כל שירות של קבלן משנה שהוא, בהתאם לנדרש ולצורך אספקת השירותים. המוזיאון ישתמש בשירותים של קבלני משנה העומדים בהוראות הכלולות במדיניות עיבוד המידע של המוזיאון.

קישורים לפלטפורמות שירות של צדדים שלישיים

12. המוזיאון עשוי להציג למשתמשים בעת השימוש בשירותים, בין היתר, קישורים לפלטפורמות ושירותים של צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת המוזיאון ולכן המוזיאון אינו אחראי ולא יהיה אחראי לתכנים המוצגים בפלטפורמות של צדדים שלישיים. פלטפורמות של צדדים שלישיים רשאיות לאסוף מידע אישי מהמשתמש בהן ולמוזיאון לא תקום כל אחריות שהיא, העלולה לנבוע ממדיניות הפרטיות ו/או אמצעי ההגנה על המידע האישי הננקטות על ידי אותן פלטפורמות של צדדים שלישיים.

יצירת קשר

13. במידה ולמשתמש נוצרה סיבה להאמין כי אבטחת המידע האישי שלו אינה עומדת בתנאי החוק ו/או נוגדת את מסמך מדיניות הפרטיות ו/או מסמך עיבוד המידע, או שנעשה שימוש לרעה במידע האישי של המשתמש, על המשתמש לפנות לאלתר למוזיאון בכתובת הדואר האלקטרוני: yifatk@tamuseum.com

14. לכל בירור נוסף הנוגע למדיניות הפרטיות של המוזיאון, או לצורך ביטול הרשמה לשירותים, או חלק מהם, או חזרת המשתמש מהסכמתו הקודמת לקבל את השירותים ו/או למסור את המידע האישי, או לצורך אכיפת זכויות משפטיות של המשתמש, יש לפנות לשירות הלקוחות של המוזיאון בכתובת הדואר האלקטרוני: yifatk@tamuseum.com. המוזיאון יעשה כל מאמץ להגיב במועדים הנדרשים ולשתף פעולה על מנת להבטיח למשתמש כי המידע האישי שלו מוגן והשימוש אשר נעשה בו הוא אך ורק בהתאם למטרות שלשמו הוא נמסר.

15. ככל ולמסמך זה יידרש שינוי עקרוני בתנאים המפורטים בו העשוי להשפיע על הזכויות החוקיות של המשתמש, המוזיאון יודיע על כך למשתמש, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או בעת הכניסה לשירותים, או בכל דרך אחרת שהמוזיאון יחליט שהיא מתאימה באותו הזמן ובנסיבות אשר נוצרו.

נספח— מדיניות עיבוד המידע

מוזיאון תל אביב לאמנות ("המוזיאון“) מברך אותך ("המשתמש“ ו/או "אותך“) לפלטפורמות המקוונות שלנו הכוללות אתר אינטרנט ואפליקציות למכשירים ניידים תומכים ("השירותים“).

מסמך מדיניות עיבוד מידע זה על נספחיו, חל על המידע האישי של המשתמש אשר המוזיאון מאחסן ו/או מעבד, בין היתר באמצעות פלטפורמות של צדדים שלישיים ו/או שירותי ענן, על מנת לספק את השירותים והכל כפי שהוסכם על ידי המשתמש ובהתאם לתנאי השימוש החלים על השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה ועל פי מדיניות הפרטיות של המוזיאון.

עיבוד מידע

1. המשתמש הוא בעל השליטה היחיד על המידע האישי שלו, והוא מסכים בזאת שהמידע האישי שלו יעובד על ידי המוזיאון, כמפורט במסמך זה.

2. איפיון המשתמש על פי השימוש בשירותים , סוג המידע האישי ואופן עיבוד המידע האישי יפורטו, ככל ויידרש, כאשר המשתמש יתבקש לעשות שימוש בשירות מסוים מתוך השירותים. לצורך מתן שירות הרלוונטי של המוזיאון בנוגע אליה. כמו כן, המוזיאון יעבד את המידע האישי של המשתמש אך ורק למטרה שלשמה הוא התבקש ובהתאם לסוג השירות הנצרך ולתקופת הזמן הנדרשת.

3. עיבוד המידע האישי של המשתמש על ידי המוזיאון ייעשה בהתאמה לשירותים אשר יסופקו למשתמש באמצעות האתר ו/או האפליקציה ובהתאם לתנאי השימוש.

4. המשתמש יהיה הגורם היחיד עמו המוזיאון יעמוד בקשר בכל עניין הקשור במידע האישי של המשתמש.

5. המוזיאון ינקוט באמצעים סבירים כדי לעמוד בתקנות האירופאיות להגנה על המידע (“GDPR“) ביחס לשירותים המוצעים למשתמש. למוזיאון אין כל אחריות ככל והחקיקה החלה עליו נוגדת את השימוש באתר ו/או האפליקציה. המשתמש מאשר בזאת, כי השירותים הניתנים לו באמצעות האתר ו/או האפליקציה, עומדים בהוראות החקיקה החלות עליו. המשתמש מאשר בזאת למוזיאון כי עיבוד המידע האישי של המשתמש אינו נוגד את הדין החל על המשתמש. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותים ככל והשירותים כהגדרתם לעיל מפרים כל חקיקה רלבנטית החלה על המידע האישי של המשתמש.

מעבדי משנה

6. המוזיאון רשאי להתקשר עם קבלני משנה לצורך אספקת השירותים כפי שמפורט בתנאי השימוש. המוזיאון יוודא כי קבלני המשנה אשר יטפלו במידע האישי נוקטים באמצעי האבטחה הנדרשים על ידי המוזיאון ועל פי אותם קריטריונים שהמוזיאון נוקט על מנת לשמור ולעבד את המידע האישי. לרבות באמצעות פלטפורמות דיגיטליות ותשתיות פיזיות של צדדים שלישיים. רשימה מעודכנת של קבלני המשנה הפועלים עבור המוזיאון, מצורפת למסמך זה. המוזיאון רשאי לעדכן את רשימת קבלני המשנה מעת לעת, על פי הצורך וללא הודעה מוקדמת.

7. במקרה בו משתמש מביע התנגדות לשימוש בשירותיו של אחד מקבלני המשנה המפורטים בסוף מסמך זה, הוא רשאי להודיע על כך בכתב למוזיאון ולנמק את התנגדותו. המוזיאון יעשה כל מאמץ להשיב לפניית המשתמש תוך זמן סביר באם ניתן להחליף את קבלן המשנה ולספק למשתמש את אותו השירות באמצעות קבלן משנה אחר. המשתמש רשאי בכל עת להפסיק את השימוש בשירותים ו/או בשירות מסוים ו/או ברכיב משירות מסוים, ככל ואותו שימוש מפר את הדין המקומי של אותו המשתמש.

העברת מידע מחוץ לישראל

8. המוזיאון רשאי להשתמש, לצורך מתן השירותים ועיבוד המידע האישי, בקבלני משנה שנוסדו ופועלים במדינות שאינן משתייכות למדינות האיחוד האירופאי, באמצעות הסכמי התקשרות המתאימים בנוסחם לדרישות האיחוד האירופי ורק במדינות אשר הוכרו על ידי האיחוד האירופי כתואמות את הדין האירופאי לעניין ההגנה על המידע האישי.

אבטחת מידע

9. המוזיאון מתחייב לנקוט באמצעי האבטחה הנדרשים על מנת להגן על הפלטפורמות המופעלות במסגרת האתר ו/או האפליקציה ולצורך מתן השירותים. המשתמש אחראי לשמור על המידע האישי שלו כנדרש על פי החקיקה הנוגעת אליו. למוזיאון מדיניות מוצהרת והוא מיישם נהלים לאבטחת המידע האישי של המשתמש שהוא מחזיק ו/או מעבד, כנדרש בחקיקת הגנת הפרטיות במדינת ישראל.

10. המוזיאון יפעל באמצעים הנדרשים, בין היתר באמצעות ביצוע פעולות תחזוקה טכנית שוטפת בכדי להבטיח רמת אבטחה התואמת את הסיכונים הנובעים מאספקת השירותים למשתמש והיקפם. המוזיאון שומר על זכותו לשנות ולעדכן אמצעי אבטחה אלו, ובלבד שרמת האבטחה והפונקציונליות של השירותים לא יפגעו.

11. המשתמש מאשר בזאת כי אמצעי האבטחה הננקטים על ידי המוזיאון מספקים למשתמש את רמת ההגנה הנדרשת למידע האישי של המשתמש, והיא תואמת את הסיכונים לאבטחת מידע האישי, ולסוג השירות המתבקש.

זכויות המשתמש בנתונים שלו

12. המוזיאון יפעל לבקשות משתמש אשר נועדו למימוש זכויותיו בנוגע למידע האישי שלו, כגון עריכת שינוים של פרטי המידע האישי של המשתמש או מחיקת המידע האישי של המשתמש או כל זכות אחרת הנוגעת למידע האישי בהתאם לחקיקה החלה בתחום דיני הפרטיות. המוזיאון יפעל באופן סביר על מנת לשתף פעולה עם המשתמש בעניין זה על מנת לעמוד בדרישות הדין החל.

13. המוזיאון לא ישתף את המידע האישי של המשתמש עם צדדים שלישיים אלא אם המשתמש יאשר לו בכתב לעשות כן, או שהמוזיאון יידרש לעשות כן על פי חוק. המוזיאון יודיע למשתמש על כל דרישה לחשיפה של המידע אישי שלו אשר תתקבל מגורמים שלישיים ומהרשויות, אלא אם כן הוא מחוייב אחרת על פי דין.

הודעה על הפרה

14. המוזיאון יודיע למשתמש במקרה ונודע לו על פגיעה במידע האישי שלו, הנמצא בשליטה ו/או מעובד על ידי המוזיאון וכן במקרים הקשורים לאספקת השירותים על ידי המוזיאון.

15. במקרה של אירוע אבטחת מידע וחשד לדליפה של מידע אישי, המוזיאון יודיע על כך לגורמי החוק כפי שיונחה על ידי המשתמש, או כפי שיידרש ממנו לפעול על פי החוק במקרים שכאלו.

16. המוזיאון יחקור כל אירוע שעניינו דליפה של מידע אישי של המשתמש והוא יידע את המשתמש בתוצאות חקירתו.

17. המשתמש יודיע למוזיאון על כל דליפת של המידע האישי שלו אשר נודעה לו והמוזיאון יסייע למשתמש לחקור באמצעים העומדים לרשותו את המקור לדליפת המידע האישי לרבות על מערכותיו הפלטפורמות המופעלות על ידו לצורך מתן השירותים.

סודיות

18. המוזיאון יוודא, כי כל אחד מעובדי המוזיאון וקבלני המשנה שלו, אשר להם תתאפשר גישה למידע האישי של המשתמש, חתם קודם לכן עם המוזיאון, על הסכם הקובע את אופן הטיפול במידע אישי של המשתמשים ושמירתו כנדרש.

מחיקת נתונים

19. המוזיאון אינו שומר מידע אישי, אלא למטרת אספקת השירותים. במקרים בהם המשתמש מעוניין לתקן או למחוק את המידע האישי שלו יש לשלוח בקשה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני: yifatk@tamuseum.com, והמוזיאון יעשה מאמץ סביר לתקן או למחוק כל מידע אישי כזה, בהתאם לדין ותוך זמן סביר.

20. אלא אם תתקבל דרישה אחרת, המוזיאון רשאי לשמור את המידע האישי של המשתמש לתקופה שלא תעלה על שבע שנים ממועד השימוש האחרון של המשתמש בשירותים המוצעים על ידי המוזיאון.

21. במקרים בהם תתקבל בקשה ממשתמש למחוק את המידע האישי שלו, רשאי המוזיאון לבצע דה-פרסונליזציה של המידע האישי במקום למחקו, וזאת לצורך שיפור איכות השירותים שהמוזיאון מספק.

22. במקרים מסוימים ייתכן שמידע אישי כלשהו לא יימחק בשלמותו וזאת על מנת לאפשר את המשך תקינות המערכות שהמוזיאון עושה בהן שימוש לצורך מתן השירותים, אולם בכל מקרה, כל סממנים אישיים יוסרו מהמידע האישי באופן שהוא יהפוך למידע אנונימי שאינו משויך למשתמש.

23. בעקבות בקשה של משתמש מהמוזיאון של אחת מהשלוש המפורטות להלן: (i) למחוק כל מידע אישי או (ii) למחוק נתוני מידע אישי מממשק השירות או (iii) למחוק חשבון משתמש, יתחיל תהליך אוטומטי אשר יגרום למחיקה לצמיתות של המידע האישי של המשמש במועדים המפורטים בטבלה להלן. מובהר כי לאחר שתהליך המחיקה החל, לא ניתן יהיה להפכו, והמידע האישי יימחק לצמיתות, או שיוסר מהמידע האישי פרטים מזהים והוא ישמר באופן אנונימי כפי שפורט לעיל.

סוג המידע ציר הזמן הנוגע להנתונים למחיקה (לאחר תחילת תהליך המחיקה) לביטול, סיום או הגירה
גיבויים 365 ימים
קבצי לוג 365 ימים

רשימת קבלני המשנה הנוכחיים העוסקים במוזיאון/ פלטפורמות של צד ג' המשמשות לאתר או לאפליקציה
(עודכן יולי, 2023)

  1. ActivTrail
  2. SmarTicket
  3. PELECARD
  4. PayPal
  5. Google Analytics
  6. Google Cloud
  7. Windows Azure
  8. Espro Acoustiguide Group

יצירת קשר

כל שאלה או בירור בנוגע לתנאי השימוש ומסמכי הפרטיות המצורפים אליהם, או לאתר ו/או לאפליקציה, ניתן לשלוח למוזיאון לכתובת הדואר האלקטרוני:
yifatk@tamuseum.com

המוזיאון יעשה כל מאמץ להשיב לפנייה כזו בתוך זמן סביר.