דילוג לתוכן העמוד

דירקטוריון

 • חולדאי רון
 • דסקל יוסי
 • אבישי עמירה
 • אברהם אוזן הראלה
 • בן נבט צלילית
 • ברביבאי אורנה
 • דר. דישטניק דייבי
 • יהושע ניב
 • כהן אלמוג
 • נחמיאס־ורבין איילת
 • סבג דורון
 • קסלמן נדיה
 • רוז דוד
 • שפירא ליאור

מועצת מנהלים

 • חולדאי רון
 • דסקל יוסי
 • אהובי יגאל
 • אהרונוב מיכל
 • אלקון עידית
 • אלשטיין לילי
 • אריסון ג’ייסון
 • בהרב אלן
 • בראון יעל
 • ברנדס חנינא
 • ברקאי עדינה
 • גבתון איתמר
 • ינאי רחל
 • סאמט חיים
 • סבג דורון
 • עצמון מנחם
 • פירון צבי
 • פלד דליה
 • קוליץ נעמי
 • קני מיכאל
 • רפפורט עירית
 • רצאבי דורון
 • שובל כנה
 • שטיאט גדעון
 • שטרית רות
 • שני הדסה

ועדת כספים וקרנות

 • יו"ר — דסקל יוסי
 • אהרונוב מיכל
 • אלשייך יוסי
 • גבתון איתמר
 • גורטלר שמואל
 • ד"ר שפירא אהוד
 • וילקר ​רן
 • יהושוע ניב
 • לימון יובל
 • סבג דורון
 • עצמון מנחם
 • קני מיכאל
 • רוז דוד
 • רפפורט עירית
 • שטיאט ​גדעון

ועדת תערוכות ורכישות

 • ד"ר הנדלר ספי
 • בן נבט צלילית
 • בן נפתלי מיכל
 • גרבוז יאיר
 • דסקל יוסי
 • עו"ד ברנדיס חנינא
 • עמיר טולה
 • פלד ססובר רבקה
 • רובין כרמלה

ועדת ביקורת

 • יו"ר — צבי זיו
 • ד"ר שפירא אהוד
 • דסקל יוסי
 • ויסברם יורם
 • יפו עליזה
 • עו"ד רצאבי דורון
 • צפת צילה

עוד אודות המוזיאון